Stanisław Gruszka2019-09-21T09:24:50+00:00

Szanowni Państwo,

mam 52 lat i od urodzenia jestem mieszkańcem Libertowa.

Od 2000 roku zawodowo zajmuję się transportem oraz budownictwem (inwestycje drogowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, kościoły). Udzielam się społecznie jako wiceprezes LKS Libertów oraz członek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Libertowa i Brzyczyny.

Jestem ojcem dwójki dzieci, które aktywnie działają w oświacie oraz transporcie międzynarodowym.

Dlaczego zdecydowałem się na kandydowanie do Sejmu RP?

Od zawsze angażuję się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Chcę działać na szerszą skalę. Kandydowanie do Sejmu RP to pokłosie dobrego wyniku w   wyborach do rady powiatu krakowskiego oraz słów wsparcia, jakie wtedy otrzymałem. „Potrzebujemy kogoś takiego, startuj. Ktoś musi o nas dbać w sejmie”
– takie i podobne głosy wielokrotnie słyszałem. Bardzo za nie dziękuję – to mnie motywuje do działania.

Państwo dla przedsiębiorców.

Przede wszystkim powinniśmy odciążyć małe firmy z nadmiernej biurokracji oraz kolejnych obciążeń podatkowych. Małe firmy to często rodzinne przedsiębiorstwa prowadzone z pasją od pokoleń. Dajmy im możliwość skupienia się na rozwoju własnych biznesów zamiast zawalaniu ich formalnościami, które nie są adekwatne do skali prowadzonych przez nich działań. Pamiętajmy o tym, że mali przedsiębiorcy to przyjazne miejsca pracy zwłaszcza w regionach oddalonych od największych miast. Godziwa płaca i praca w miejscu zamieszkania to klucz do zatrzymania procesu wyludniania się polskiej wsi.

Wsparcie dla rolnictwa.

Rząd dla rolnictwa robi dużo, ale może jeszcze więcej. Mam tu na myśli konsekwentne dążenie do zwiększenia dopłat z Unii Europejskiej. W obszarze działań lokalnych należy usprawnić działanie systemu rekompensat, wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych rolnicy skarżą się na nadmiernie rozbudowaną biurokrację oraz długi czas oczekiwania na pieniądze. W interesie nas wszystkich jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju gospodarstw ekologicznych. Zdrowa żywność to zdrowi mieszkańcy, zdrowi mieszkańcy to mniejsze kolejki do lekarzy i specjalistów. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Lokalne Kluby Sportowe pełnią nie tylko role ośrodków sportowych, ale przede wszystkim łączą lokalna społeczność, oprócz Kół Gospodyń Wiejskich, czy grup zrzeszających się przy OSP oraz parafiach to często jedyne miejsce gdzie mieszkańcy – zarówno dzieci jak i dorośli – mogą się spotykać i  podejmować wspólne inicjatywy. W wielu małych miejscowościach oferta takich klubów to jedyna forma sportowych zajęć dodatkowych. To bardzo ważne aby  dzieci miały alternatywę dla spędzania czasu przy komputerze czy telewizorze. Aktywność fizyczna, propagowanie zasad fair play, kształtowanie ducha walki oto czym zajmują się lokalne kluby sportowe, dlatego właśnie warto je wspierać.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość